Awanse Sędziowskie

2019-06-19 14:49:54

Przekwalifikowania maj 2019 r.

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału sędziowskiego i kwalifikatorów w dniu 29.05.2019 r. w Pucku, po przeanalizowaniu ocen zebranych  przez sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/19 i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich.

       Klasy Sędziowskie:
I klasa:

 1. GALIŃSKI   Artur
 2. LIŃSKA  Kamila
 3. MALAK Przemysław
 4. WALDER Lidia

II klasa:

 1. GRZYBKOWSKA Klaudia
 2. JAROSZ  Jakub
 3. KAŁUŻA  Wiktoria
 4. KURKIEWICZ  Agnieszka
 5. LIPSKA  Joanna
 6. PASZKOWSKI  Łukasz
 7. SAGATOWSKI  Wojciech
 8. WASIELKE  Wojciech
 9. WYRZYKOWSKA  Adrianna
 10. ŻMUDZIŃSKA  Marta

        UPRAWNIENIA:

K          (kadet / kadetka)

 1. CHMIELECKA  Aleksandra
 2. GRZYBKOWSKA  Klaudia
 3. KUNZ  Łukasz
 4. KURKIEWICZ  Agnieszka
 5. KWIATKOWSKA  Karolina
 6. MARCINIAK  Marta
 7. PASZKOWSKI  Łukasz
 8. SAGATOWSKI Wojciech
 9. TOBOLEWSKI  Przemysław
 10. ŻMUDZIŃSKA  Marta

J          (junior / juniorka)

 1. LIŃSKA Kamila

W       (senior / seniorka)

 1. BILIŃSKA Daria
 2. ŁUKASIEWICZ  Tomasz
 3. KOENIG Maciej
 4. MOSIŃSKI Mateusz
 5. ZAKRZEWSKI Mateusz

Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szybkich awansów i samych prawidłowych decyzji sędziowskich. 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego
            PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 3/2019 Prezydium WS PWZPS

2019-05-15 12:36:56

Komunikat 3/2019

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 15.04.2019 r. Głównymi 
            tematami posiedzenia były:

 

 1. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej:
 • tegoroczne szkolenie centralne odbędzie się w dniach 16 – 18 maja w Katowicach.
  ( niestety w tym sezonie nie przewidziano miejsc dla nowych kandydatów).
 • szkolenie wojewódzkie sędziów siatkówki plażowej odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku o godzinie 18.00.
 1. Spotkanie sędziów kwalifikatorów w dniu 29.05.2019 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku o godzinie 18.00.
 2. Kursokonferencja WS PWZPS przed sezonem 2019/2020 odbędzie się w terminie
  7-8 września 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Mierzeja” w Sztutowie.
 3. Tegoroczne XI Mistrzostwa Polski Sędziów z udziałem naszej reprezentacji rozegrane zostaną w dniach 24-26.05.2019 r. w Tarnowie Podgórnym koło Poznania.
 4. WS PWZPS planuje przeprowadzić kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej na początku czerwca 2019 r. w Pucku. Organizacją kursu zajmie się Marek Heyducki – Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Referatu Szkolenia i Kwalifikacji.

 

 

                                                                                Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 2/2019 Prezydium WS PWZPS

2019-05-15 09:39:45

Komunikat 2/2019

 

              Na kolejnym zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 18 marca 2019 roku, omawiano i podjęto decyzje w następujących sprawach:

 

 1. Wybór przedstawiciela naszego województwa na kurs dla kandydatów na szczebel centralny. Postanowiono, że kandydatem naszym będzie Filip Kuchna, rezerwowym – Mateusz Redlarski. Życzymy Koledze sukcesów.
 2. Jesienna kursokonferencja odbędzie się w zaplanowanym terminie, tj. 7-8.09.2019 r. Miejsce: ośrodek wczasowo – wypoczynkowy w okolicach Stegny o wysokim standardzie w cenie podobnej do lat poprzednich. Wszelkie szczegóły dotyczące kursokonferencji podane będą w odrębnych komunikatach.
 3. Kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej   rozpocznie się na początku czerwca 2019 r. w POSM w Pucku. Szczegóły – w odrębnych komunikatach.
 4. Przyjęto informację przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o toczących się rozgrywkach i obsadach sędziowskich. W okresie miesiąca dwie osoby otrzymały upomnienie. Zwrócono uwagę na dość dużą różnicę w ilości otrzymanych delegacji sędziowskich przez poszczególnych sędziów.
 5. Omówiono przygotowania do zbliżającego się sezonu siatkówki plażowej.

 

 

                                                                       Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                  PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 1/2019 Prezydium WS PWPZS

2019-02-07 16:21:31

Komunikat 1/2019

 

            Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 06.02.2019 r. omawiano następujące sprawy:

 1. Po wysłuchaniu wnikliwych i wyczerpujących informacji sędziów kwalifikatorów o obserwowanych spotkaniach postanowiono, że dalszą opieką i przygotowaniami do awansu na szczebel centralny zostaną objęci:

◦   Dennis Gostomczyk

◦   Filip Kuchna

◦   Mateusz Redlarski

 1. Wysłuchano informacji przewodniczącego referatu obsad dyscypliny o toczących się rozgrywkach wszystkich szczebli i obsadach sędziowskich.
 2. Przyjęto roczne sprawozdanie finansowe przewodniczącego referatu organizacyjnego o stanie funduszu koleżeńskiego.
 3. Kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej odbędzie się w Pucku na przełomie maja i czerwca br. Wszelkie szczegóły dotyczące kursu podane będą w odrębnych komunikatach.
 4. Sprawy różne.

 

                                                          Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                       PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 6/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-12-07 13:49:33

Komunikat 6/2018

 

       W dniu 3.12.2018 r. odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. Głównymi tematami zebrania były:

1. Sprawy Personalne:

 • skrócono urlop jednej osobie,
 • jednej osobie udzielono urlopu do końca sezonu,
 • jednego sędziego skreślono z listy sędziów (na własną prośbę).

2.  Przyjęto informację referatu organizacyjnego o stanie funduszu koleżeńskiego

3.  Bieżące rozgrywki wszystkich szczebli i obsady sędziowskie. Rozgrywki są w pełnym toku i przebiegają bez większych
     kłopotów. Od początku sezonu wystawiono 897 delegacji, średnia na jednego sędziego: 9,8. Dyscyplina sędziów
     zadowalająca, dwie osoby otrzymały upomnienie, jedną osobę ukarano tygodniowym zawieszeniem. Sędziowanie 80
     spotkań było obserwowane przez sędziów kwalifikatorów.

4.  Sprawy szkoleniowe omówił wiceprezes WS PWZPS, odpowiedzialny za referat szkolenia i kwalifikacji.

 • W tym sezonie (marzec – kwiecień) odbędzie się kurs dla kandydatów na
  sędziów piłki siatkowej.
 • Kandydaci na sędziów szczebla centralnego są pod wnikliwą opieką sędziów
  kwalifikatorów.
 • Kursokonferencja przed sezonem 2019/2020 odbędzie się w dniach 7 – 8
  września 2019 r.

5.  Spotkanie noworoczne sędziów planujemy zorganizować w dniach 11 stycznia 2019 r. w Sopocie. Szczegóły w najbliższych
     dniach w odrębnym komunikacie.

 

 

                                                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                       PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 5/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-12-07 13:22:36

Komunikat 5/2018

 

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku  odbyło się w dniu 26.09.2018 r. Główne tematy zebrania:

 1. Sprawy personalne:
 • na własną prośbę z listy sędziów skreślono jedną osobę,
 • 5 osób skreślono z listy sędziów z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w obu terminach kursokonferencji,
 • 6 sędziów otrzymało urlop na sezon 2018/2019.
 • 2 osoby wpisano na listę sędziów (przybyły z innych województw).
 1. Omówienie przebiegu jesiennej kursokonferencji w obu terminach.
 2. Krótkie podsumowanie sezonu siatkówki plażowej, w tym niedopatrzenia organizatorów turnieju amatorskiego w Brzeźnie.
 3. Rozpoczynający się sezon  siatkówki halowej. Regulamin rozgrywek wojewódzkich nie został jeszcze zatwierdzony. Po jego otrzymaniu, o najważniejszych ustaleniach poinformujemy w odrębnych komunikatach.
 4. Na wniosek referatu szkolenia i kwalifikacji zatwierdzono kilkuosobową grupę sędziów, którzy zostaną objęci przygotowaniami do wiosennego kursu dla kandydatów na szczebel centralny.
 5. Sprawy różne, m. in.  rozgrywki akademickie.

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                            PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 4/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-06-28 10:27:37

­         Komunikat 4/2018

 

            Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 18.06.2018 r. omawiano następujące tematy:

 1. Sprawy personalne – na listę sędziów województwa pomorskiego wpisano jedną osobę.
 2. Stan przygotowań do jesiennej kursokonferencji – ustalony termin, tj. 08- 09 września 2018 r. pozostaje  bez zmian, natomiast miejsce  do ustalenia. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach. Wszystkie informacje (miejsce, program kursokonferencji, wysokość i terminy wpłat itd.) zostaną przekazane wszystkim sędziom w odrębnych komunikatach.
 3. Wysłuchano informacji przewodniczącego o przebiegu zebrania w dniu 18.06.2018 r. Zarządu PWZPS w Gdańsku na którym m.in. omówiono i oceniono przebieg rozgrywek mijającego sezonu. Do jego sprawnego przebiegu przyczyniła się również dobra praca sędziów. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, Waldemar Bartelik, składa za to wszystkim sędziom naszego województwa serdeczne podziękowania.
 4. Delegacje sędziowskie i dyscyplina sędziów. Prezydium Wydziału Sędziowskiego z satysfakcją stwierdza pewną poprawę w dyscyplinie sędziów. W tym roku zanotowano mniej odrzuconych delegacji w porównaniu z poprzednimi sezonami i mniej przyznanych za to kar. O ilości odrzuconych delegacji i ilości kar informowaliśmy w poprzednich komunikatach. W sezonie sędziowie naszego województwa otrzymali 2429 delegacji, średnia na jednego sędziego: 24,5
 5.  Trwający sezon siatkówki plażowej.

 

 

                                                                             Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Nowy Sędzia Szczebla Centralnego

2018-06-21 13:05:38

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po zakończonym w Poznaniu kursie dla kandydatów na szczebel centralny, nasze województwo wzbogaciło się o kolejnego sędziego na tym poziomie rozgrywek. Kolega Jakub Nowak z Malborka znalazł się w gronie osób, które od nowego sezonu będą sędziować zawody szczebla centralnego. Szczerze gratulujemy awansu i życzymy samych trafnych decyzji w dalszej karierze sędziowskiej, a także wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego
                                                        PWZPS w Gdańsku.

Komunikat nr 3/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-05-19 13:04:40

Komunikat 3/2018

 

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 16.05.2018 r.

 

A.   W pierwszej części spotkania uczestniczyli wszyscy sędziowie kwalifikatorzy. Szczegółowo omówiono obserwowane spotkania. Na wniosek referatu szkolenia i   kwalifikacji, przy aprobacie sędziów kwalifikatorów, Prezydium Wydziału Sędziowskiego postanowiło nadać:

                                               klasę pierwszą   -   10 sędziom

                                               klasę drugą        -     3 sędziom

                                               klasę trzecią      -   21 sędziom

przyznać uprawnienia:

                                                           W    -     4 sędziom

                                                           J      -     5 sędziom

                                                           M     -  17 sędziom

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

 

B.    W drugiej części zebrania prezydium omawiało:

 

 1. Sprawy personalne.
 2. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie.
 3. Zagadnienia związane z rozpoczynającym się sezonem siatkówki plażowej.
 4. 4.    Przygotowania do jesiennej kursokonferencji.

 

 

                                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                       PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 2/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-04-19 09:48:56

Komunikat 2/2018

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 18.04.2018 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy personalne:
 • jednej osobie udzielono urlopu do końca sezonu 2017/2018;
 • na wniosek referatu szkolenia i kwalifikacji zatwierdzono kandydatów, którzy wezmą udział w szkoleniu dla sędziów szczebla centralnego: 1. Giełażyn Magda, 2. Nowak Jakub, rezerwowy:  Kuchna Filip. Kurs odbędzie się w Poznaniu w dniach 26 – 29 kwietnia 2018 r. podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski.
 • Jedną osobę zawieszono w prawach sędziego do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
 1. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej:
 • tegoroczne szkolenie centralne odbędzie się prawdopodobnie w dniach 11 – 12 maja (miejsce do ustalenia); wytypowano dwóch kandydatów, z których jeden weźmie udział w tym szkoleniu;
 • szkolenie wojewódzkie sędziów siatkówki plażowej odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku o godzinie 18.00. Sędziowie chętni do udziału w tym szkoleniu powinni zgłosić swą kandydaturę do kolegi Marka Heyduckiego do dnia 30.04.2018 r.
 1. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie. Do dnia dzisiejszego wystawiono 2299 delegacji sędziowskich – średnia na jednego sędziego: 23,2. W okresie od 09.03 – 18.04.2018 r. zanotowano 3 odrzucenia delegacji, dwóch sędziów otrzymało zawieszenia tygodniowe, jeden otrzymał zawieszenie kwartalne.

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku