Komunikat nr 4/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-06-28 10:27:37

­         Komunikat 4/2018

 

            Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 18.06.2018 r. omawiano następujące tematy:

 1. Sprawy personalne – na listę sędziów województwa pomorskiego wpisano jedną osobę.
 2. Stan przygotowań do jesiennej kursokonferencji – ustalony termin, tj. 08- 09 września 2018 r. pozostaje  bez zmian, natomiast miejsce  do ustalenia. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach. Wszystkie informacje (miejsce, program kursokonferencji, wysokość i terminy wpłat itd.) zostaną przekazane wszystkim sędziom w odrębnych komunikatach.
 3. Wysłuchano informacji przewodniczącego o przebiegu zebrania w dniu 18.06.2018 r. Zarządu PWZPS w Gdańsku na którym m.in. omówiono i oceniono przebieg rozgrywek mijającego sezonu. Do jego sprawnego przebiegu przyczyniła się również dobra praca sędziów. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego, Waldemar Bartelik, składa za to wszystkim sędziom naszego województwa serdeczne podziękowania.
 4. Delegacje sędziowskie i dyscyplina sędziów. Prezydium Wydziału Sędziowskiego z satysfakcją stwierdza pewną poprawę w dyscyplinie sędziów. W tym roku zanotowano mniej odrzuconych delegacji w porównaniu z poprzednimi sezonami i mniej przyznanych za to kar. O ilości odrzuconych delegacji i ilości kar informowaliśmy w poprzednich komunikatach. W sezonie sędziowie naszego województwa otrzymali 2429 delegacji, średnia na jednego sędziego: 24,5
 5.  Trwający sezon siatkówki plażowej.

 

 

                                                                             Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Nowy Sędzia Szczebla Centralnego

2018-06-21 13:05:38

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po zakończonym w Poznaniu kursie dla kandydatów na szczebel centralny, nasze województwo wzbogaciło się o kolejnego sędziego na tym poziomie rozgrywek. Kolega Jakub Nowak z Malborka znalazł się w gronie osób, które od nowego sezonu będą sędziować zawody szczebla centralnego. Szczerze gratulujemy awansu i życzymy samych trafnych decyzji w dalszej karierze sędziowskiej, a także wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego
                                                        PWZPS w Gdańsku.

Komunikat nr 3/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-05-19 13:04:40

Komunikat 3/2018

 

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 16.05.2018 r.

 

A.   W pierwszej części spotkania uczestniczyli wszyscy sędziowie kwalifikatorzy. Szczegółowo omówiono obserwowane spotkania. Na wniosek referatu szkolenia i   kwalifikacji, przy aprobacie sędziów kwalifikatorów, Prezydium Wydziału Sędziowskiego postanowiło nadać:

                                               klasę pierwszą   -   10 sędziom

                                               klasę drugą        -     3 sędziom

                                               klasę trzecią      -   21 sędziom

przyznać uprawnienia:

                                                           W    -     4 sędziom

                                                           J      -     5 sędziom

                                                           M     -  17 sędziom

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

 

B.    W drugiej części zebrania prezydium omawiało:

 

 1. Sprawy personalne.
 2. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie.
 3. Zagadnienia związane z rozpoczynającym się sezonem siatkówki plażowej.
 4. 4.    Przygotowania do jesiennej kursokonferencji.

 

 

                                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                       PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 2/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-04-19 09:48:56

Komunikat 2/2018

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 18.04.2018 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy personalne:
 • jednej osobie udzielono urlopu do końca sezonu 2017/2018;
 • na wniosek referatu szkolenia i kwalifikacji zatwierdzono kandydatów, którzy wezmą udział w szkoleniu dla sędziów szczebla centralnego: 1. Giełażyn Magda, 2. Nowak Jakub, rezerwowy:  Kuchna Filip. Kurs odbędzie się w Poznaniu w dniach 26 – 29 kwietnia 2018 r. podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski.
 • Jedną osobę zawieszono w prawach sędziego do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
 1. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej:
 • tegoroczne szkolenie centralne odbędzie się prawdopodobnie w dniach 11 – 12 maja (miejsce do ustalenia); wytypowano dwóch kandydatów, z których jeden weźmie udział w tym szkoleniu;
 • szkolenie wojewódzkie sędziów siatkówki plażowej odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku o godzinie 18.00. Sędziowie chętni do udziału w tym szkoleniu powinni zgłosić swą kandydaturę do kolegi Marka Heyduckiego do dnia 30.04.2018 r.
 1. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie. Do dnia dzisiejszego wystawiono 2299 delegacji sędziowskich – średnia na jednego sędziego: 23,2. W okresie od 09.03 – 18.04.2018 r. zanotowano 3 odrzucenia delegacji, dwóch sędziów otrzymało zawieszenia tygodniowe, jeden otrzymał zawieszenie kwartalne.

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 1/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-04-19 09:44:09

Komunikat 1/2018

 

                       Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego, które odbyło się w dnu 7.03.2018 roku, omawiano następujące tematy:

 

 1. Sprawy personalne.
 2. Stan przygotowań naszych kandydatów na szczebel centralny.
 3. Zbliżający się sezon siatkówki plażowej.
 4. Bieżące rozgrywki wszystkich szczebli i obsady sędziowskie. Rozgrywki przebiegają bez większych zakłóceń, w dwóch miesiącach tego roku odnotowano 6 odrzuceń delegacji, 4 sędziów otrzymało karę tygodniowego zawieszenia, 1 sędzia otrzymał zwieszenie miesięczne. Średnia liczba delegacji na jednego sędziego wynosi 19,3 (wg stanu na dzień 07.03.2018 r.).
 5. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017.

 

 

                                                                                        Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                                  PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 7/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-12-04 08:47:15

Komunikat 7/2017

 

Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 27.11.2017 r. Głównymi tematami zebrania były:

 

 1. Sprawy personalne – z listy sędziów piłki siatkowej województwa pomorskiego skreślono 3 sędziów.
 2. Toczące się rozgrywki wszystkich szczebli i obsady sędziowskie. Przeanalizowano szczegółową informację przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o ilości przyznanych delegacji poszczególnym sędziom, urlopach całodziennych i godzinowych, ilości odrzuconych delegacji. Średnia liczba delegacji na jednego sędziego wynosi 8,3. Niepokój budzi jednak duże zróżnicowanie liczby delegaci: od 2 do 24. W listopadzie zanotowano 10 odrzuceń delegacji, 1 osobę ukarano zawieszeniem  tygodniowym i 1 – miesięcznym.
 3. Ustalenie form i zasad przygotowań grupy sędziów – kandydatów na szczebel centralny.
 4. Przygotowania do noworocznego spotkania sędziów, które planujemy zorganizować w dniu 12.01.2018 r. Dokładne informacje w tej sprawie przedstawione będą w odrębnych komunikatach.

 

                                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                           PWZPS w Gdańsku

                                                                                                                                                                               

Komunikat nr 6/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-11-07 14:25:01

Komunikat 6/2017

 

Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku w dniu 30.10.2017 r. omawiano następujące tematy:

 1. Decyzje personalne:
 • 3 osoby otrzymały urlop na sezon 2017/2018;
 • 8 osób skreślono na ich prośbę;
 • 6 osób zostało skreślonych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w I i II terminie kursokonferencji;
 1. Podsumowano przebieg jesiennej kursokonferencji w I i II terminie;
 2. Wysłuchano informacji przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o toczących się rozgrywkach i obsadach sędziowskich.  Średnia ilość delegacji na jednego sędziego wynosi 5.4 (na dzień 30.10.2017 r.). Zanotowano 7 odrzuceń delegacji. 4 sędziów otrzymało tygodniowe zawieszenie.
 3. Na wniosek przewodniczącego referatu szkolenia i kwalifikacji przyjęto nowe, prostsze oznaczenia uprawnień do sędziowania zawodów wojewódzkich:

                      M   -   młodziczki i młodzicy

                      K   -   kadetki i kadeci  

                      J    -   juniorki i juniorzy

                     W   -   seniorki i seniorzy

                      S    -   sekretarz, zawody amatorskie, studenckie i szkolne

 1. Sprawy inne:
 • przyjęto informację Jakuba Nowaka i Marii Kucharczyk o ich sędziowaniu Turniejów Nadziei Olimpijskich;
 • postanowiono wystosować pismo do Organizacji Środowiskowej  AZS Gdańsk o podwyższeniu stawki za sędziowanie ligi międzyuczelnianej (o 10.- zł na osobę).

 

 

                                                                                    Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                               PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 5/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-11-03 07:47:57

Komunikat 5/2017

 

      W dniu 8 września 2017 r. odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. Przyjęto rezygnację  kolegi Bartosza Bytofa z pełnienia funkcji Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny. W dniu 9.09.2017 r. przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Piotr Skowroński zaproponował wszystkim sędziom zebranym na kursokonferencji szkoleniowej, by obowiązki Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny objął kolega Maciej Fularczyk. Zebrani sędziowie zaakceptowali tę propozycję (przy jednym głosie wstrzymującym się).

            Przyjęto również uchwałę o podwyższeniu stawek za sędziowanie zawodów amatorskich:

 

                                   do 3 godzin                  -     80 zł,

                                   4 i 5 godzina                -     po 35 zł,

                                   6 i 7  godzina               -     po 50 zł,

                                   8 i dalsze godziny        -     po 55 zł.

 

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego  

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 4/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-08-14 11:24:10

Komunikat 4/2017

 

            W dniu 7.06.2017 r. w Pucku, odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. W
            pierwszej   części spotkania uczestniczyli sędziowie kwalifikatorzy. Po głębokiej, wnikliwej analizie obserwowanych
            spotkań i merytorycznym uzasadnieniu podjęto decyzję o podwyższeniu klasy sędziowskiej 16 sędziom, 6 sędziów
            otrzymało wyższe uprawnienia.

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

            Prezydium omawiało:

 1. Sprawy personalne – wykreślono z listy sędziów województwa pomorskiego jedną osobę, jednej osobie udzielono urlopu na sezon 2017/2018.
 2. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji, która odbędzie się w zaplanowanym terminie w Pucku.
 3. Bieżące rozgrywki siatkówki plażowej. Podtrzymano decyzje o aktualnie obowiązującym stroju sędziowskim (białe spodenki!).
 4. Przygotowano dwie wersje zmiany stawek sędziowskich do wyboru i zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki PWZPS w Gdańsku.
 5. Sprawy bieżące,  m. in. obsady sędziów liniowych na sierpniowe mistrzostwa Europy; MP sędziów.

 

 

 

                                                                              Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Awanse Sędziowskie

2017-06-12 13:13:43

Awanse Sędziowskie

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału sędziowskiego i kwalifikatorów w dniu 7.06.2017r. w Pucku, po przeanalizowaniu ocen zebranych  przez sędziów w drugiej części sezonu i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich. Szczegółowe informacje tylko dla zalogowanych.

 

                                            Prezydium Wydziału Sędziowskiego          

                                                        PWZPS w Gdańsku