Komunikat 5/2024 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2024-06-26 22:05:30

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 19.06.2024 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 

 1. Przewodniczący Referatu Szkolenia przedstawił podsumowanie organizowanego kursu dla kandydatów na sędziego. Kurs ukończyło 28 osób, z których 25 osób przystąpiło do końcowego egzaminu ze znajomości Przepisów Gry w pierwszym terminie, natomiast 3 osoby po uwzględnieniu usprawiedliwienia nieobecności warunkowo napiszą test w wyznaczonym terminie.
 2. WS PWZPS w Gdańsku informuje, że kursokonferencja przed sezonem 2024/2025 odbędzie się w dniach 06-08.09.2024 r. w Rozewiu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane osobnym komunikatem, który zostanie wysłany drogą mailową w najbliższych dniach.
 3. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS w Gdańsku na wniosek sędziego podjęło decyzję o skreśleniu z listy jednego sędziego.
 4. Sprawy personalne: w kontekście osób nieaktywnych oraz urlopowanych na sezon 2023/2024 - WS PWZPS w Gdańsku wyznaczył termin na złożenie deklaracji powrotu do sędziowania do 03 lipca 2024 r. Jednocześnie informujemy, że termin ten obowiązuje również sędziów, którzy chcieliby złożyć wniosek o urlop na sezon 2024/2025.
 5. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2023/2024 wyniosła 2.351 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 29,76. Liczba obserwacji sędziów w sezonie 2023/2024 wyniosła 182. Aktualna łączna liczba obsad plażowych w sezonie 2024 wynosi 65 delegacji, a średnia liczba delegacji na jednego sędziego 5,9.
 6. Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony po kursokonferencji przed sezonem 2024/2025.

Szczegółowy komunikat dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Prezydium Wydziału Sędziowskiego.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 4/2024 Prezydium WS PWZPS w Gdańsk

2024-05-21 17:04:00

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 20.05.2024 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 1. Przewodniczący Referatu Szkolenia przedstawił przebieg kursu na sędziego. Do kursu przystąpiło 30 osób, natomiast w trakcie trwania kursu 2 osoby zrezygnowały. Kandydaci odbyli już szkolenie teoretyczne oraz jedne zajęcia z części praktycznej. Kursanci wezmą udział w jeszcze jednych zajęciach praktycznych, a cały kurs zostanie zakończony testem dla kandydatów ze znajomości Przepisów Gry.
 2. Szczegóły dotyczące kursokonferencji sędziowskiej przed sezonem 2024/2025 zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Prezydium WS PWZPS w Gdańsku i wówczas zostanie zatwierdzona oraz przekazana informacja o terminie oraz miejscu organizacji kursokonferencji.
 3. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2023/2024 wynosi aktualnie 2.313 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 29,28.
 4. Termin kolejnego spotkania Prezydium został wstępnie wyznaczony na 19.06.2024 r.
 5. WS PWZPS w Gdańsku zatwierdził wskazania kwalifikatorów w zakresie zmiany klas sędziowskich oraz zmiany uprawnień poszczególnym sędziom, zgodnie z poniższym:

      Klasy sędziowskie:

 

            II klasa:

            PIPKA Andrzej 

 

      Uprawnienia:

 

            W (senior/seniorka):

            MARCINIAK Marta

 

            K (kadet/kadetka):

            DOERING INEZ

            SZAŁAŃSKI Jakub

            WARMBIER Jakub

 

      Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szybkich awansów oraz samych prawidłowych decyzji sędziowskich!

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 3/2024 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2024-04-11 07:35:51

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 08.04.2023 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 1. WS PWZPS w Gdańsku w oparciu o wyniki testów ze znajomości Przepisów Gry, rekomendacje kwalifikatorów oraz własne obserwacje podjął decyzję, że kandydatem na kurs na szczebel centralny w sezonie 2023/2024 będzie Paweł Brożyna. Sędzią rezerwowym wybrana została Marta Żmudzińska.
 2. WS PWZPS w Gdańsku otrzymał możliwość zgłoszenia jednego kandydata na sędziego plażowego szczebla centralnego. Po weryfikacji wymagań formalnych, dostępnych sędziów WS PWZPS w Gdańsku i dyspozycyjności w sezonie 2024 zostanie wytypowany kandyata na plażowego sędziego szczebla centalnego.
 3. Omówiono organizowany kurs dla kandydatów na sędziego. Kurs planowany jest do przeprowadzenia w formie weekendowej: 4x2 dni po 6 godzin/dzień. Pierwsze zajęcia planowane są na 13-14.04.2024 r. Kolejne zajęcia teoretyczne planowane są na weekendy: 20-21.04.2024 r., 11-12.05.2024 r. Planowane są również zajęcie praktyczne, ale ich termin zostanie wyznaczony po potwierdzeniu dostępności hali.
 4. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS w Gdańsku na wniosek sędziego udzieliło urlopu do końca sezonu 2023/2024 jednemu sędziemu.
 5. W trakcie rozpatrywania jest temat terminu i miejsca kursokonfernecji. Rozważane terminy to 7-8.09.2024 r. oraz 14-15.09.2024 r.
 6. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2023/2024 wynosi aktualnie 2.170 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 27,47.
 7. Termin kolejnego spotkania – 20.05.2024 r.

 

Szczegółowy komunikat dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Prezydium Wydziału Sędziowskiego.

Prezydium Wydziału Sędziowskiego
PWZPS w Gdańsku

Komunikat 2/2024 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2024-04-09 23:00:25

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 26.02.2024 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 1. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS w Gdańsku na wniosek sędziów udzieliło urlopu do końca sezonu 2023/2024 trzem sędziom.
 2. Omówiono sytuację związaną z organizowanym w Stężycy w dniach 05-09.03.2024 r. turnieju finałowym Mistrzostw Polski juniorek. Województwo pomorskie musiało zapewnić obsługę sędziowską w zakresie sędziów liniowych oraz sekretarzy (mały protokół elektroniczny).
 3. Omówiono dalszą współpracę w ramach amatorskiej Siatkarskiej Ligi Trójmiasta – SL3, której kolejna edycja planowana jest na Wiosnę’2024. Omówiono zaproponowane zmiany w Regulaminie zawodów, które pozwolą na zaostrzenie zasad dyscyplinarnych, tak żeby uniknąć sytuacji, które miały miejsce pod koniec ubiegłorocznej edycji SL3. Podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy w porozumieniu z organizatorem.
 4. Kurs na kandydatów na sędziego planowany jest do przeprowadzenia w kwietniu i maju 2024 r.
 5. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2023/2024 wynosi 1.796 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 22,7.
 6. Termin kolejnego spotkania – 08.04.2024 r.


Szczegółowy komunikat dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Prezydium Wydziału Sędziowskiego.

Prezydium Wydziału Sędziowskiego
PWZPS w Gdańsku

Komunikat 1/2024 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2024-01-16 20:50:58

WS PWZPS w Gdańsku uwzględniając wskazania kwalifikatorów podjął decyzję o nadaniu poszczególnym sędziom klas sędziowskich oraz podwyższeniu uprawnień, zgodnie z poniższym:

 

Klasy sędziowskie:

 

   II klasa:

         JÓSKOWSKI Kamil

         KORTH Anna

         KUCHARCZYK Aleksander

         SKOTAREK Mikołaj

         SZAFRAN Paweł

         SZAŁAŃSKI Jakub

         SZEFLER Miłosz

         WARMBIER Jakub

         ZDUNEK Marcin

         ZUBOWICZ Mikołaj

         ŻYWIEC Jakub

 

Uprawnienia:

 

     K (kadet/kadetka):

         KORTH Anna

         KOWALSKA Wiktoria

         SZAFRAN Paweł

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szybkich awansów oraz samych prawidłowych decyzji sędziowskich!


Komunikat 8/2023 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2023-12-03 19:19:28

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 29.11.2023 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 1. Omówiono sytuację, która miała miejsce podczas rozgrywek amatorskiej Siatkarskiej Ligi Trójmiasta – SL3, podczas, której doszło do ataku agresji na sędziego. Referat Dyscypliny i Obsad poinformował, że po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień od organizatora zawodów warunkowo wyznaczył obsadę na końcowe zawody. Podjęto decyzję, że przed kolejnym sezonem rozgrywek ligi SL3 na Posiedzenie Prezydium zaproszony zostanie organizator zawodów w celu ustalenia warunków współpracy i zapisów regulaminu dotyczącego zachowań zawodników.
 2. Podsumowano spotkanie z sekretarzem OŚ AZS. Na spotkaniu potwierdzona została wysokość stawek za sędziowanie lig międzyuczelnianych - ligi żeńskiej i męskiej.
 3. Stawki za dojazdy za sędziowanie – przygotowano kolejną propozycję aktualizacji Tabeli stawek za dojazdy w sezonie 2023/2024. Aktualizacja stawek będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Zarząd PWZPS w Gdańsku.
 4. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS na wniosek sędziego podjęło decyzję o skreśleniu z listy jednego sędziego.
 5. Spotkanie noworoczne dla sędziów planowane jest na 05 stycznia 2024 r. Szczegóły zostaną przedstawione drogą mailową po uzyskaniu szczegółowej oferty.
 6. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2023/2024 wynosi aktualnie 905 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 11,6.
 7. Termin kolejnego zebrania Prezydium WS PWZPS w Gdańsku został wstępnie wyznaczony na 22.01.2024 r.

Szczegółowy komunikat dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Prezydium Wydziału Sędziowskiego.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 7/2023 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2023-10-03 22:28:02

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 02.10.2023 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 1. Prezydium WS PWZPS w Gdańsku przyjęło rezygnację kol. Mateusza Redlarskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Referatu Komunikacji Medialnej i Marketingu.
 2. Przewodniczący WS PWZPS w Gdańsku zaproponował pełnienie funkcji Przewodniczącego Referatu Komunikacji Medialnej i Marketingu koledze Sebastianowi Nehringowi, który zgodził się przyjąć tę propozycję i od dnia 02.10.2023 r. uzupełnił skład Prezydium WS PWZPS w Gdańsku.
 3. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS w Gdańsku na wniosek sędziego podjęło decyzję o skreśleniu z listy trzech sędziów.
 4. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS w Gdańsku podjęło decyzję o skreśleniu z listy pięciu sędziów, w tym czterech sędziów, którym w trakcie poprzedniego sezonu nie udało się uzyskać III klasy sędziowskiej.
 5. Sprawy personalne: Prezydium WS PWZPS w Gdańsku na wniosek sędziów udzieliło urlopu na sezon 2023/2024 dziesięciu osobom.
 6. Termin zebrania Prezydium WS PWZPS w Gdańsku został wstępnie wyznaczony na połowę listopada b.r.

Szczegółowy komunikat dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Prezydium Wydziału Sędziowskiego.

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 6/2023 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2023-06-20 06:20:22

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się zebranie, na którym podjęte zostały decyzje w sprawie przekwalifikowania sędziów WS PWZPS w Gdańsku. Uwzględniając wskazania kwalifikatorów poszczególnym sędziom nadane zostały klasy sędziowskie oraz podwyższone zostały uprawnienia, zgodnie z poniższym:

 

Klasy sędziowskie:


     II klasa:

          SYCHOWSKA Marta

          ZIĘTKIEWICZ Dariusz 

 

     III klasa:

          JASNOCH Michał

          KORTH Anna

          KRUPIŃSKA Ewelina

          KUCHARCZYK Aleksander

          MARCINIAK Małgorzata

          PIPKA Andrzej

          SZAFRAN Paweł

          SZEFLER Miłosz

          TRYBUŁA Maja

          WARMBIER Jakub

          ZALEWSKI Szymon

          ZDUNEK Marcin

          ŻYWIEC Jakub

 

Uprawnienia:

     W (senior/seniorka):

          JAROSZ Jakub

 

      J (junior/juniorka):

          MARCINIAK Marta

 

     K (kadet/kadetka):

          JÓSKOWSKI Kamil

          KAMERKA Julia

          SKOTAREK Mikołaj

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szybkich awansów oraz samych prawidłowych decyzji sędziowskich!

Komunikat 5/2023 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2023-06-19 22:03:02

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 19.06.2023 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 1. WS PWZPS w Gdańsku zatwierdził wskazania kwalifikatorów w zakresie zmiany klas sędziowskich oraz zmiany uprawnień poszczególnym sędziom – szczegóły zostaną opublikowane w osobnym komunikacie.
 2. Sprawy personalne: WS PWZPS w Gdańsku podjął decyzję o skreśleniu z listy dwóch sędziów, którym w trakcie bieżącego sezonu nie udało się uzyskać III klasy sędziowskiej.
 3. Sprawy personalne: ze względu na szczególne okoliczności WS PWZPS w Gdańsku podjął warunkową decyzję o nieskreślaniu z listy sędziów trzech osób, którym nie udało się uzyskać III klasy sędziowskiej. Warunkowość decyzji polega na uzyskaniu przez sędziów III klasy sędziowskiej do 31.12.2023 r.
 4. Omówiono sprawy personalne, zwłaszcza w kontekście osób nieaktywnych oraz urlopowanych na sezon 2022/2023. WS PWZPS w Gdańsku wyznaczył termin na złożenie deklaracji powrotu do sędziowania do 30 czerwca 2023 r. Jednocześnie przypominamy, że termin ten obowiązuje również sędziów, którzy chcieliby złożyć wniosek o urlop na sezon 2023/2024.
 5. WS PWZPS w Gdańsku dokonał wyboru lokalizacji przeprowadzenia kursokonferencji przez sezonem 2023/2024. Szczegółowe informacje zostaną przekazane osobnym komunikatem, który zostanie wysłany drogą mailową w najbliższych dniach.
 6. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2022/2023 wynosi aktualnie 2.092 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 22,99. Łączna liczba obsad plażowych w sezonie 2023 wynosi aktualnie 57 delegacji, średnia delegacji plażowych przypadająca na jednego sędziego: 3,4.
 7. Ze względu na sezon urlopowy kolejne zebrania Prezydium WS PWZPS odbędzie się w formie zdalnej. Termin został wstępnie wyznaczony na ostatni tydzień lipca b.r.

Szczegółowy komunikat dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Prezydium Wydziału Sędziowskiego.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 4/2023 Prezydium WS PWZPS w Gdańsku

2023-05-18 17:40:53

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 10.05.2023 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 1. Omówiono sprawy personalne, zwłaszcza w kontekście osób urlopowanych na sezon 2022/2023. Przypominamy, że osoby, którym został przyznamy urlop w bieżącym sezonie powinny zadeklarować chęć sędziowania w sezonie 2023/2024.
 2. WS PWZPS w Gdańsku ustalił, że kursokonferencja przez sezonem 2023/2024 odbędzie się w dniach 08-10.09.2023 r. Na tę chwilę potwierdzane są możliwe lokalizacje zorganizowania kursokonferencji.
 3. Omówiono przygotowania do sezonu piłki siatkowej plażowej – przypominamy, że wciąż można zgłaszać swoją chęć sędziowania w bieżącym sezonie plażowym.
 4. Statystyki obsad: łączna liczba obsad w sezonie 2022/2023 wynosi aktualnie 2.020 delegacji, średnia delegacji przypadająca na jednego sędziego: 22,20.
 5. Planowany termin kolejnego zebrania Prezydium WS PWZPS został wstępnie wyznaczony na 14 czerwca 2023 r.

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku