Komunikat 4/2021 Prezydium WS PWZPS

2021-09-07 19:16:08

W dniu 3 września 2021 r. odbyło się zebranie, na którym podjęte zostały decyzje w sprawie przekwalifikowania sędziów WS PWZPS w Gdańsku. Poszczególnym sędziom nadane zostały klasy sędziowskie oraz podwyższone zostały uprawnienia, zgodnie z poniższym:

 

Klasy sędziowskie:

 

    I klasa:

 1. JAROSZ Jakub
 2. MARCINIAK Marta

    II klasa:

 1. BUDZISZ Konrad
 2. GRABKA Łukasz
 3. JĘDRUSIK Wiktor

 

Uprawnienia:

 

    J (junior/juniorka):

 1. GRZYBKOWSKA Klaudia
 2. KURKIEWICZ Agnieszka
 3. LIPSKA Joanna
 4. SAGATOWSKI Wojciech
 5. ŻMUDZIŃSKA Marta

    K (kadet/kadetka):

 1. BUDZISZ Konrad
 2. GRABKA Łukasz
 3. JĘDRUSIK Wiktor
 4. ZIÓŁKOWSKA Wiktoria

    M (młodzik/młodziczka):

 1. DOERING Inez

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szybkich awansów oraz samych prawidłowych decyzji sędziowskich!

Komunikat 3/2021 Prezydium WS PWZPS

2021-08-27 21:31:35

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 25.08.2021 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

 1. Sprawy personalne – Prezydium WS PWZPS na wniosek sędziów udzieliło urlopu na sezon 2021/2022 11 sędziom, 5 sędziów zostało skreślonych z listy sędziów (w tym 2 sędziów w związku z własnym wnioskiem)
 2. Kursokonferencja przed sezonem 2021/2022 – ustalono szczegółowy harmonogram kursokonferencji, który został przesłany do sędziów drogą mailową
 3. Omówiono wniosek o zapotrzebowanie na obsady sędziowskie w związku z rozgrywanymi w Gdańsku meczami Mistrzostw Europy – 4 mecze 1/8 finału ME oraz 2 mecze 1/4 finału ME – na każdy mecz wymagana jest obsada pomocnicza: 2 sędziów liniowych + 1 sędzia rezerwowy
 4. Prezydium WS PWZPS omówiło rekomendację złożenia wniosku do PWZPS o zmianę w Regulaminie Rozgrywek dot. obsługi medycznej
 5. Termin kolejnego spotkania Prezydium WS PWZPS zostanie ustalony na kursokonferencji przed sezonem 2021/2022

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 2/2021 Prezydium WS PWZPS

2021-08-26 22:16:35

Komunikat 2/2021

 

Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 22.06.2021 r. Głównymi tematami posiedzenia były: 

1. Omówienie pracy referatów WS PWZPS przez przewodniczących powołanych do pełnienia poszczególnych funkcji. Skład osobowy Prezydium WS PWZPS przedstawia się następująco: 

  Piotr Skowroński – Przewodniczący WS PWZPS,
 • Natalia Noga - Wiceprzewodniczący WS PWZPS,
 • Maciej Fularczyk - Wiceprzewodniczący WS PWZPS, Przewodniczący Referatu Obsad i Dyscypliny,
 • Filip Kuchna - Przewodniczący Referatu Szkolenia i Kwalifikacji,
 • Mariusz Sasień - Przewodniczący Referatu Formalno-Prawnego,
 • Jerzy Zygadło - Przewodniczący Referatu Organizacyjnego,
 • Marek Błażejewski - Przewodniczący Referatu Etyki,
 • Mateusz Redlarski - Przewodniczący Referatu Komunikacji Medialnej i Marketingu,
 • Paweł Sosnowski – Sekretarz WS PWZPS.

2. Omówienie kursokonferencji przed sezonem 2021/2022 – zaproponowano wstępny termin organizacji kursokonferencji 04-05.09.2021 r.

3. Omówiono aktualizację Regulaminu Wydziału Sędziowskiego oraz Regulaminu Sędziego

4. Podjęcie decyzji o wyodrębnieniu Funduszu okolicznościowego w ramach Funduszu koleżeńskiego

5. Weryfikacja posiadanych odznaczeń sędziów WS PWZPS

6. Przekwalifikowania sędziowskie po sezonie 2020/2021 – ustalono wstępnie, że spotkanie kwalifikatorów oraz przekwalifikowania odbędą się w dniu poprzedzającym zaplanowaną kursokonferencją sędziowską – wstępnie 03.09.2021 r.

7. Rozliczenie zaległych delegacji z Ligi Rodziców - rozliczenie zaległych delegacji sędziowskich z Ligi Rodziców przy okazji kolejnej edycji planowanej do rozpoczęcia na jesień b.r.

8. Obsady sędziowskie w sezonie 2020/2021 - zgodnie z przedstawionymi statystykami średnia liczba nominacji na sędziego halowego wynosiła 18.69, natomiast na sędziego plażowego aktualny stan wynosił 4.0

9. Omówiono konieczność zwrócenia większej uwagi na dyscyplinę wśród sędziów

10. Następne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 25 sierpnia 2021 r.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego

PWZPS w Gdańsku

Komunikat 1/2021 Prezydium WS PWZPS

2021-02-25 09:44:42

Komunikat 1/2021

            Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu
       24.02.2021 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy Personalne. Skreślenia z listy sędziów jednej osoby.
 2. Wybory władz PWZPS w Gdańsku planowane są w terminie 10-14 maja w Pruszczu Gdańskim. Prezydium WS PWZPS planuje zorganizować wybory w dniu 8 maja 2021 r.
 3. Kandydaci na szczebel centralny. WS PZPS planuje w tym roku kurs na sędziów szczebla centralnego w Krakowie przy okazji Akademickich Mistrzostw Polski. Nasze województwo będzie miało dwa miejsca.
 4. Obsady. Obecnie mamy średnio 86 dyspozycyjnych sędziów i nie ma istotnych problemów z obsadami.
 5. Następne posiedzenie Prezydium zaplanowano na 31 marca 2021 r.

 

 

 

                                                                                Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat 4/2020 Prezydium WS PWZPS

2020-10-12 17:13:30

Komunikat 4/2020

            Zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu
      7.10.2020 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy Personalne. Udzielenie kolejnych urlopów na najbliższy sezon, skreślenia z listy sędziów, opłaty i składki sędziowskie.
 2. Wytyczne i zalecenia dla sędziów PWZPS w sezonie 2020 /2021 uwzględniające stan pandemii SARS-Cov-2.
 3. Omówienie wyników zdalnego testu certyfikacyjnego przed sezonem 2020 /2021. 
 4. Kryteria kwalifikacji kandydatów na kurs na sędziów szczebla centralnego,
 5. Omówienie sposobu i systemu obsad.

 

 

 

                                                                              Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat 3/2020 Prezydium WS PWZPS

2020-08-28 12:03:43

Komunikat 3/2020

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 26.08.2020 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy Personalne. Prezydium wydziału przychyliło się do  wniosków i udzieliło 8 sędziom urlopy na najbliższy sezon, 8 sędziów zostało skreślonych  z listy, a 6 zostało przywróconych do sędziowania.
 2. Sezon rozgrywkowy 2020/21. Po przygotowaniu wytycznych przez PZPS na sezon 2020/21 zostaną niezwłocznie przeysłane do sędziów z Pomorskiego.
 3. Kursokonferencja sędziowska ze względu na pandemię COVID-19 nie odbędzie się, egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu online.
 4. Obsady. W sezonie 2019/2020 dokonano 2.143 nominacje w rozgrywkach halowych (średnio 23 nominacje na sędziego) i 86 w plażowych (4,8 nominacji); 77 zastępstw, przeprowadzono 190 obserwacji.

 

 

                                                                                Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat 2/2020 Prezydium WS PWZPS

2020-08-28 11:44:42

Komunikat 2/20

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS
w Gdańsku. Głównymi tematami posiedzenia było:

 1. Zawody PWZPS i młodzieżowe Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 2. Przekwalifikowania sędziów PWZPS w Gdańsku.

             Klasy Sędziowskie:

    I  klasa:

 1. BABIŃSKI  Damian
 2. GIEŁAŻYN  Mateusz
 3. GRZYBKOWSKA  Klaudia
 4. KURKIEWICZ  Agnieszka
 5. LIPSKA  Joanna
 6. PASZKOWSKI  Łukasz
 7. SAGATOWSKI  Wojciech
 8. ŻMUDZIŃSKA  Marta

    II  klasa:

 1. CHMIELECKA  Aleksandra
 2. KWIATKOWSKA  Karolina
 3. MARCINIAK  Marta

     III  klasa:

 1. BOCHNIAK  Wiktor
 2. BOŻEK  Weronika
 3. BUDZISZ  Konrad
 4. DOERING  Inez
 5. GRABKA  Łukasz
 6. GRZESIUK  Zuzanna
 7. JĘDRUSIK  Wiktor
 8. KUCHCIŃSKI Mateusz
 9. LASSIN Nikola
 10. ŁYSAKOWSKA Nikola
 11. NOWAK Oskar
 12. RUTKOWSKA Weronika
 13. SYCHOWSKA Marta
 14. SYCHOWSKI Maciej
 15. ZIĘTKIEWICZ Dariusz
 16. ZIÓŁKOWSKA Wiktoria

 

 

        UPRAWNIENIA: 

       M          (młodzik / młodziczka)

 1. BUDZISZ  Konrad
 2. GRABKA  Łukasz
 3. JĘDRUSIK  Wiktor
 4. KUCHCIŃSKI Mateusz
 5. LASSIN Nikola
 6. MASŁYK  Katarzyna
 7. NOWAK Oskar
 8. SYCHOWSKI Maciej
 9. SYCHOWSKA  Marta
 10. ZIĘTKIEWICZ Dariusz
 11. ZIÓŁKOWSKA Wiktoria

      K          (kadet / kadetka)

 1. JAROSZ  Jakub
 2. KAŁUŻA  Wiktoria
 3. LIPSKA  Joanna
 4. WASIELKE  Wojciech

      J          (junior / juniorka)

 1. MALAK  Przemysław

      W       (senior / seniorka)

 1. GALIŃSKI  Artur
 2. KARWOWSKI  Dariusz
 3. KONKOL Maciej
 4. LIŃSKA  Kamila
 5. STOPIŃSKI  Paweł
 6. SZCZEPAŃSKI  Piotr
 7. WALDER  Lidia

Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych, szybkich awansów i samych prawidłowych decyzji sędziowskich.

       3.  Sędziowie siatkówki plażowej.
            Poniżej lista sędziów, którzy pozytywnie zaliczyli kurs i test z przepisów gry:

 1. BĘBENEK Zygmunt
 2. BILIŃSKA Daria
 3. BROŻYNA Paweł
 4. DOERING Inez
 5. DOERING Mirosław
 6. GRABKA Łukasz
 7. JASZKE  Bolesław
 8. JĘDRUSIK  Wiktor
 9. LASSIN Nikola
 10. PASZKOWSKI Łukasz
 11. REDLARSKI  Mateusz
 12. STOPIŃSKI  PAWEŁ
 13. WALDER Lidia
 14. ZAKRZEWSKI  Mateusz
 15. ŻMUDZIŃSKA  Marta

    Sędziowie szczebla centralnego to: MOCIAS  Mateusz, MOSIŃSKI  Andrzej,  NOSAL Piotr.     

 

       4.  Kursokonferencja przed sezonem 2020/2021.
            Wydział skłania się do przeprowadzenia wojewódzkiej kursokonferencji online.
            Decyzja zapadnie w sierpniu i zależna będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej
            w Polsce.
       5.  Wybory 2020.
            W związku z ustawowym przedłużeniem kadencji obecnego Zarządu i tym samym WS PWZPS wybory zostały

             odroczone.

        6.  Kurs dla kandydatów na szczebel centralny.
             Kurs dla kandydatów na szczebel centralny z przyczyn oczywistych, został odwołany i przeniesiony na rok 2021.

        7.  Stawki sędziowskie
             W związku z pandemią COVID-19 i trudną sytuacją finansową klubów, prezydium odstąpiło od planów podniesienia
             stawek sędziowskich.

       Osoby chcące zakupić nowe emblematy sędziowskie w związku z przyznaniem wyższej klasy, proszeni o kontakt z Panem
       Jerzym Zygadło.

 

                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego
                                                                         PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 1/2020 Prezydium WS PWZPS

2020-02-19 14:08:04

Komunikat 1/2020

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 17.02.2020 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy personalne, sędziów WS PWZPS Gdańsk.
 2. WS PWZPS Gdańsk ustalił listę kandydatów, z których zostaną wyłonione 2 osoby delegowane na kurs dla kandydatów na szczebel centralny. Poniżej w porządku alfabetycznym lista 4 kandydatów:
 • Dennis Gostomczyk
 • Maciej Koenig
 • Mateusz Redlarski
 • Monika Zachaczewska

 

 1. Omówienie dotychczasowych obsad w sezonie 2019/20.
 2. Omówienie wyborów w PZPS, PWZPS i WS PWZPS.
 3. Stawki sędziowskie MSiT w sezonie 2020/2021 .

 

 

                                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 7/2019 Prezydium WS PWZPS

2019-11-20 11:02:10

Komunikat 7/2019

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 18.11.2019 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy personalne, rozpatrzenie wniosku  sędziego u udzielenie urlopu oraz skreślenie dwóch sędziów z listy sędziów WS PWZPS Gdańsk.
 2. Rozliczenie kursokonferencji sędziowskiej w Sztutowie w terminie 7-8 września przed sezonem 2019/20.
 3. Omówienie dotychczasowych obsad w sezonie 2019/20.
 4. Spotkanie noworoczne sędziów, przewidywany termin 10 stycznia 2020 r.

 

 

                                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 6/2019 Prezydium WS PWZPS

2019-11-20 10:59:57

Komunikat 6/2019

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 7.10.2019 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy personalne, rozpatrzenie 4 wniosków  sędziów u udzielenie urlopu.
 2. Przedstawienie listy sędziów, którzy pozytywnie zdali egzamin przed sezonem 2019/20 w drugim terminie.
 3. Omówienie dotychczasowych obsad w sezonie 2019/20.

 

 

                                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku