Komunikat nr 7/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-12-04 08:47:15

Komunikat 7/2017

 

Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 27.11.2017 r. Głównymi tematami zebrania były:

 

 1. Sprawy personalne – z listy sędziów piłki siatkowej województwa pomorskiego skreślono 3 sędziów.
 2. Toczące się rozgrywki wszystkich szczebli i obsady sędziowskie. Przeanalizowano szczegółową informację przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o ilości przyznanych delegacji poszczególnym sędziom, urlopach całodziennych i godzinowych, ilości odrzuconych delegacji. Średnia liczba delegacji na jednego sędziego wynosi 8,3. Niepokój budzi jednak duże zróżnicowanie liczby delegaci: od 2 do 24. W listopadzie zanotowano 10 odrzuceń delegacji, 1 osobę ukarano zawieszeniem  tygodniowym i 1 – miesięcznym.
 3. Ustalenie form i zasad przygotowań grupy sędziów – kandydatów na szczebel centralny.
 4. Przygotowania do noworocznego spotkania sędziów, które planujemy zorganizować w dniu 12.01.2018 r. Dokładne informacje w tej sprawie przedstawione będą w odrębnych komunikatach.

 

                                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                           PWZPS w Gdańsku

                                                                                                                                                                               

Komunikat nr 6/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-11-07 14:25:01

Komunikat 6/2017

 

Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku w dniu 30.10.2017 r. omawiano następujące tematy:

 1. Decyzje personalne:
 • 3 osoby otrzymały urlop na sezon 2017/2018;
 • 8 osób skreślono na ich prośbę;
 • 6 osób zostało skreślonych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w I i II terminie kursokonferencji;
 1. Podsumowano przebieg jesiennej kursokonferencji w I i II terminie;
 2. Wysłuchano informacji przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o toczących się rozgrywkach i obsadach sędziowskich.  Średnia ilość delegacji na jednego sędziego wynosi 5.4 (na dzień 30.10.2017 r.). Zanotowano 7 odrzuceń delegacji. 4 sędziów otrzymało tygodniowe zawieszenie.
 3. Na wniosek przewodniczącego referatu szkolenia i kwalifikacji przyjęto nowe, prostsze oznaczenia uprawnień do sędziowania zawodów wojewódzkich:

                      M   -   młodziczki i młodzicy

                      K   -   kadetki i kadeci  

                      J    -   juniorki i juniorzy

                     W   -   seniorki i seniorzy

                      S    -   sekretarz, zawody amatorskie, studenckie i szkolne

 1. Sprawy inne:
 • przyjęto informację Jakuba Nowaka i Marii Kucharczyk o ich sędziowaniu Turniejów Nadziei Olimpijskich;
 • postanowiono wystosować pismo do Organizacji Środowiskowej  AZS Gdańsk o podwyższeniu stawki za sędziowanie ligi międzyuczelnianej (o 10.- zł na osobę).

 

 

                                                                                    Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                               PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 5/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-11-03 07:47:57

Komunikat 5/2017

 

      W dniu 8 września 2017 r. odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. Przyjęto rezygnację  kolegi Bartosza Bytofa z pełnienia funkcji Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny. W dniu 9.09.2017 r. przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Piotr Skowroński zaproponował wszystkim sędziom zebranym na kursokonferencji szkoleniowej, by obowiązki Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny objął kolega Maciej Fularczyk. Zebrani sędziowie zaakceptowali tę propozycję (przy jednym głosie wstrzymującym się).

            Przyjęto również uchwałę o podwyższeniu stawek za sędziowanie zawodów amatorskich:

 

                                   do 3 godzin                  -     80 zł,

                                   4 i 5 godzina                -     po 35 zł,

                                   6 i 7  godzina               -     po 50 zł,

                                   8 i dalsze godziny        -     po 55 zł.

 

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego  

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 4/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-08-14 11:24:10

Komunikat 4/2017

 

            W dniu 7.06.2017 r. w Pucku, odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. W
            pierwszej   części spotkania uczestniczyli sędziowie kwalifikatorzy. Po głębokiej, wnikliwej analizie obserwowanych
            spotkań i merytorycznym uzasadnieniu podjęto decyzję o podwyższeniu klasy sędziowskiej 16 sędziom, 6 sędziów
            otrzymało wyższe uprawnienia.

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

            Prezydium omawiało:

 1. Sprawy personalne – wykreślono z listy sędziów województwa pomorskiego jedną osobę, jednej osobie udzielono urlopu na sezon 2017/2018.
 2. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji, która odbędzie się w zaplanowanym terminie w Pucku.
 3. Bieżące rozgrywki siatkówki plażowej. Podtrzymano decyzje o aktualnie obowiązującym stroju sędziowskim (białe spodenki!).
 4. Przygotowano dwie wersje zmiany stawek sędziowskich do wyboru i zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki PWZPS w Gdańsku.
 5. Sprawy bieżące,  m. in. obsady sędziów liniowych na sierpniowe mistrzostwa Europy; MP sędziów.

 

 

 

                                                                              Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Awanse Sędziowskie

2017-06-12 13:13:43

Awanse Sędziowskie

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału sędziowskiego i kwalifikatorów w dniu 7.06.2017r. w Pucku, po przeanalizowaniu ocen zebranych  przez sędziów w drugiej części sezonu i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich. Szczegółowe informacje tylko dla zalogowanych.

 

                                            Prezydium Wydziału Sędziowskiego          

                                                        PWZPS w Gdańsku

 

Komunikat nr 3/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-06-08 23:17:11

Komunikat 3/2017

 

            Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 26.04.2017 r. omawiano następujące tematy:

 1. Sprawy personalne – z listy sędziów skreślono jedną osobę (na jej prośbę).
 2. Podsumowano przebieg kursu dla kandydatów na sędziów siatkówki. W kursie uczestniczyło 32 kandydatów, do egzaminu przystąpiło 30 uczestników. Egzamin zdali wszyscy kandydaci (w pierwszym bądź w drugim terminie).
 3. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej. Chętni do sędziowania siatkówki plażowej powinni zgłosić swój udział na adres kolegi Marka Heyduckiego do dnia 10 maja 2017 r. (szczegóły w odrębnych informacjach mailowych).
 4. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie.
 5. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji. Ustalono jej termin: 9–10.09.2017 r., prawdopodobnie w Pucku.
 6. Sprawy różne i wniesione.

 

                                                                       Prezydium Wydziału Sędziowskiego
                                                                                    PWZPS w Gdańsku

Nowy sędzia Szczebla Centralnego

2017-05-07 10:29:44

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po zakończonym w Opolu kursie dla kandydatów na szczebel centralny, nasze województwo wzbogaciło się o kolejnego sędziego na tym poziomie rozgrywek. Kolega Sebastian Krzyżanowski znalazł się w gronie osób, które od nowego sezonu będą sędziować zawody szczebla centralnego. Szczerze gratulujemy awansu i życzymy samych trafnych decyzji w dalszej karierze sędziowskiej, a także wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

Prezydium WS PWZPS w Gdańsku.

Komunikat nr 2/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-03-30 14:54:03

Komunikat 2/2017

 

     Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 15.03.2017 r. głównymi tematami były:

 1. Sprawy personalne.
 2. Podjęto decyzje o wyznaczeniu kandydata na szczebel centralny (plus rezerwowy).
 3. Uzgodniono wszystkie szczegóły związane z rozpoczynającym się w dniu 19.03.2017 r. w Pucku kursem dla kandydatów na sędziów siatkówki.
 4. Podjęto pracę nad zmianami wysokości stawek sędziowskich rozgrywek wojewódzkich, akademickich i amatorskich.
 5. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej.
 6. Sprawy różne i wniesione.

                                                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                     PWZPS w Gdańsku

 

Komunikat nr 1/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-03-18 18:55:54

Komunikat 1/2017

 

            W dniu 31.01.2017 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. Główne tematy zebrania:

 1. Ocena obserwowanych spotkań, podwyższenie klas sędziowskich i uprawnień. W tej części zebrania uczestniczyli sędziowie kwalifikatorzy. Nadano wyższą klasę sędziowską 4 osobom, 10 sędziów otrzymało wyższe uprawnienia. Wykaz tych sędziów zamieszczony jest w odrębnym komunikacie.
 2. Kandydaci naszego województwa na szczebel centralny.
 3. Bieżące rozgrywki i obsady, m. in. turnieje młodzieżowe w Łebie, Mistrzostwa Europy w sierpniu 2017 r.
 4. Sprawy różne i wniesione.

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Wybory Prezydium Wydziału Sędziowskiego

2017-02-06 14:49:38

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które odbyło się dnia 9.04.2016 r. w Sopocie, sędziowie Województwa Pomorskiego wybrali Prezydium WS PWZPS na kadencję 2016 – 2020.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego na kadencję 2016 - 2020

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego - Piotr Skowroński

Wiceprzewodniczący Wydziału Sędziowskiego - Mariusz Sasień

Wiceprzewodniczący Przewodniczący Referatu Szkolenia i Kwalifikacji – Marek Heyducki

Przewodniczący Referatu Obsad i Dyscypliny – Bartosz Bytof

Przewodniczący Referatu Organizacyjnego - Jerzy Zygadło

Sekretarz - Władysław Kaczmarek

 

 

Prezydium WS PWPZS