Komunikat nr 4/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-08-14 11:24:10

Komunikat 4/2017

 

            W dniu 7.06.2017 r. w Pucku, odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. W
            pierwszej   części spotkania uczestniczyli sędziowie kwalifikatorzy. Po głębokiej, wnikliwej analizie obserwowanych
            spotkań i merytorycznym uzasadnieniu podjęto decyzję o podwyższeniu klasy sędziowskiej 16 sędziom, 6 sędziów
            otrzymało wyższe uprawnienia.

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

            Prezydium omawiało:

 1. Sprawy personalne – wykreślono z listy sędziów województwa pomorskiego jedną osobę, jednej osobie udzielono urlopu na sezon 2017/2018.
 2. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji, która odbędzie się w zaplanowanym terminie w Pucku.
 3. Bieżące rozgrywki siatkówki plażowej. Podtrzymano decyzje o aktualnie obowiązującym stroju sędziowskim (białe spodenki!).
 4. Przygotowano dwie wersje zmiany stawek sędziowskich do wyboru i zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki PWZPS w Gdańsku.
 5. Sprawy bieżące,  m. in. obsady sędziów liniowych na sierpniowe mistrzostwa Europy; MP sędziów.

 

 

 

                                                                              Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Awanse Sędziowskie

2017-06-12 13:13:43

Awanse Sędziowskie

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału sędziowskiego i kwalifikatorów w dniu 7.06.2017r. w Pucku, po przeanalizowaniu ocen zebranych  przez sędziów w drugiej części sezonu i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich. Szczegółowe informacje tylko dla zalogowanych.

 

                                            Prezydium Wydziału Sędziowskiego          

                                                        PWZPS w Gdańsku

 

Komunikat nr 3/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-06-08 23:17:11

Komunikat 3/2017

 

            Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 26.04.2017 r. omawiano następujące tematy:

 1. Sprawy personalne – z listy sędziów skreślono jedną osobę (na jej prośbę).
 2. Podsumowano przebieg kursu dla kandydatów na sędziów siatkówki. W kursie uczestniczyło 32 kandydatów, do egzaminu przystąpiło 30 uczestników. Egzamin zdali wszyscy kandydaci (w pierwszym bądź w drugim terminie).
 3. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej. Chętni do sędziowania siatkówki plażowej powinni zgłosić swój udział na adres kolegi Marka Heyduckiego do dnia 10 maja 2017 r. (szczegóły w odrębnych informacjach mailowych).
 4. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie.
 5. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji. Ustalono jej termin: 9–10.09.2017 r., prawdopodobnie w Pucku.
 6. Sprawy różne i wniesione.

 

                                                                       Prezydium Wydziału Sędziowskiego
                                                                                    PWZPS w Gdańsku

Nowy sędzia Szczebla Centralnego

2017-05-07 10:29:44

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po zakończonym w Opolu kursie dla kandydatów na szczebel centralny, nasze województwo wzbogaciło się o kolejnego sędziego na tym poziomie rozgrywek. Kolega Sebastian Krzyżanowski znalazł się w gronie osób, które od nowego sezonu będą sędziować zawody szczebla centralnego. Szczerze gratulujemy awansu i życzymy samych trafnych decyzji w dalszej karierze sędziowskiej, a także wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

Prezydium WS PWZPS w Gdańsku.

Komunikat nr 2/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-03-30 14:54:03

Komunikat 2/2017

 

     Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 15.03.2017 r. głównymi tematami były:

 1. Sprawy personalne.
 2. Podjęto decyzje o wyznaczeniu kandydata na szczebel centralny (plus rezerwowy).
 3. Uzgodniono wszystkie szczegóły związane z rozpoczynającym się w dniu 19.03.2017 r. w Pucku kursem dla kandydatów na sędziów siatkówki.
 4. Podjęto pracę nad zmianami wysokości stawek sędziowskich rozgrywek wojewódzkich, akademickich i amatorskich.
 5. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej.
 6. Sprawy różne i wniesione.

                                                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                     PWZPS w Gdańsku

 

Komunikat nr 1/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-03-18 18:55:54

Komunikat 1/2017

 

            W dniu 31.01.2017 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. Główne tematy zebrania:

 1. Ocena obserwowanych spotkań, podwyższenie klas sędziowskich i uprawnień. W tej części zebrania uczestniczyli sędziowie kwalifikatorzy. Nadano wyższą klasę sędziowską 4 osobom, 10 sędziów otrzymało wyższe uprawnienia. Wykaz tych sędziów zamieszczony jest w odrębnym komunikacie.
 2. Kandydaci naszego województwa na szczebel centralny.
 3. Bieżące rozgrywki i obsady, m. in. turnieje młodzieżowe w Łebie, Mistrzostwa Europy w sierpniu 2017 r.
 4. Sprawy różne i wniesione.

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Wybory Prezydium Wydziału Sędziowskiego

2017-02-06 14:49:38

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które odbyło się dnia 9.04.2016 r. w Sopocie, sędziowie Województwa Pomorskiego wybrali Prezydium WS PWZPS na kadencję 2016 – 2020.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego na kadencję 2016 - 2020

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego - Piotr Skowroński

Wiceprzewodniczący Wydziału Sędziowskiego - Mariusz Sasień

Wiceprzewodniczący Przewodniczący Referatu Szkolenia i Kwalifikacji – Marek Heyducki

Przewodniczący Referatu Obsad i Dyscypliny – Bartosz Bytof

Przewodniczący Referatu Organizacyjnego - Jerzy Zygadło

Sekretarz - Władysław Kaczmarek

 

 

Prezydium WS PWPZS

 

Awanse sędziowskie

2017-02-02 14:17:45

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału i kwalifikatorów w dniu 31.01.2017 r., po przeanalizowaniu ocen zebranych w pierwszej części sezonu przez sędziów i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich. Informacja dostępna po zalogowaniu.

 

Prezydium WS PWZPS