Awanse sędziowskie

2016-06-09 20:00:00

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału i kwalifikatorów w dniu 6.06.2016 r., po przeanalizowaniu ocen zebranych w pierwszej części sezonu przez sędziów i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich. Informacja dostępna po zalogowaniu.

 

Prezydium WS PWZPS

Nowy sędzia Szczebla Centralnego

2016-05-09 16:33:35

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po zakończonym w Warszawie kursie dla kandydatów na szczebel centralny, nasze województwo wzbogaciło się o kolejnego sędziego na tym poziomie rozgrywek. Kolega Karol Zieliński znalazł się w gronie osób, które od nowego sezonu będą sędziować zawody szczebla centralnego. Szczerze gratulujemy awansu i życzymy samych trafnych decyzji w dalszej karierze sędziowskiej, a także wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

Prezydium WS PWZPS w Gdańsku.

Kurs sędziowski 2015

2014-12-08 22:23:27

Informujemy, iż najbliższy kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej rozpocznie się w marcu przyszłego roku.

 

Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kurs.sedziowski@gmail.com do końca stycznia 2015 r.

 

Dokładny termin i miejsce zostanie podane do końca stycznia 2015 r.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej FAQ.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1.      Kto może uczestniczyć w kursie?

Główny wymóg dotyczy wieku uczestników. Kurs jest adresowany do osób urodzonych w 1997r. i starszych. Z uwagi na późniejsze możliwości awansu w hierarchii sędziowskiej (istnieją limity wiekowe), szczególnie zachęcamy licealistów i studentów.

Przed otrzymaniem licencji sędziowskiej konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki siatkowej (wystarczy zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu). Zaświadczenie nie jest wymagane do rozpoczęcia kursu.

 

2.      Jak się zgłosić?

Wstępne zgłoszenia przyjmowane są tylko pocztą elektroniczną na adres kurs.sedziowski@gmail.com do 31 stycznia 2015 r.

Prosimy o podanie w zgłoszeniu przynajmniej imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz roku urodzenia. Wskazane jest podanie także miejscowości zamieszkania.

Na powyższy adres można także przesyłać wszelkie zapytania.

 

3.      Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

Tak. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne materiały w formie elektronicznej. Po każdym wykładzie przesyłane będą do uczestników także materiały z zajęć.

 

4.      Skąd będę miał pewność, że zostałem przyjęty na kurs?

Przed rozpoczęciem kursu każda osoba otrzyma e-maila z informacją, czy została zapisana na kurs, czy też zabrakło miejsc.

 

5.      Jakie będą wobec mnie wymagania jako sędziego po ukończeniu kursu?

Przede wszystkim konieczna będzie dyspozycyjność. Zawody są rozgrywane we wszystkie dni tygodnia, ze szczególnym nasileniem w weekendy, przede wszystkim od września do maja. W dni robocze zawody są rozgrywane zwykle w godzinach popołudniowych, w weekendy już od rana. Dlatego ważne, by sędzia mógł przeznaczyć na siatkówkę co najmniej 3-4 dni w tygodniu, w tym koniecznie weekendy.

Wszyscy traktujemy priorytetowo swe podstawowe zajęcia (praca, studia itp.), a na siatkówkę przeznaczamy wyłącznie czas wolny (możliwe są też „urlopy” sędziowskie po pierwszym roku sędziowania), lecz jeżeli jesteś gotów przeznaczyć na sędziowanie np. tylko dwa popołudnia w tygodniu, to odradzamy uczestnictwo w kursie.

 

6.      Czy sędzią może zostać czynny zawodnik lub trener?

Praktyka z lat ubiegłych pokazuje, że niezwykle trudne jest pogodzenie obowiązków zawodnika czy trenera z konieczną dyspozycyjnością sędziego. Do uczestnictwa w kursie zachęcamy jednak osoby, które zakończyły wyczynową karierę zawodniczą oraz osoby grające w siatkówkę na poziomie amatorskim.

 

7.      Co mi daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu jest konieczne do uzyskania licencji sędziego piłki siatkowej i sędziowania jakichkolwiek oficjalnych zawodów piłki siatkowej.

 

8.      Kiedy należy wnieść opłatę za kurs?

Opłatę należy wnieść na pierwszych zajęciach.

 

9.      Od kiedy będę mógł sędziować?

Zawody siatkówki halowej od sezonu 2015/2016 (czyli od września 2015r.).

 

10.  Czy będę musiał/a ponieść jakieś dodatkowe koszty?

Tak. Przed sezonem należy zakupić sprzęt sędziowski (w tym strój) oraz uiścić opłaty PWZPS. Łączne koszty nie powinny jednak przekroczyć 250 zł.

 

11.  Jakie zawody będę sędziować?

Osoby, które ukończą kurs będą w początkowym okresie sędziować zawody najniższych klas rozgrywkowych, głównie ligę międzyuczelnianą (w której uczestniczą trójmiejskie uczelnie wyższe) jako sędzia pierwszy lub drugi.

Jako sekretarz zawodów lub sędzia liniowy, osoby te będą mogły sędziować zawody wszystkich szczebli.

 

12.  Jako sędzia będę prowadzić zawody za darmo czy odpłatnie?

Odpłatnie, choć w ramach doszkalania możliwe jest także sędziowanie społeczne.

Wybory Prezydium Wydziału Sędziowskiego

2012-05-13 15:45:12

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które odbyło się dnia 13.05.2012 r., sędziowie województwa pomorskiego wybrali Prezydium WS PWZPS na kadencję 2012 - 2016.

 

Prezydium Wydziału Sędziowskiego na kadencję 2012 - 2016

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego - Piotr Skowroński

Wiceprzewodniczący Wydziału Sędziowskiego - Mariusz Sasień

Przewodniczący Referatu Obsad i Dyscypliny - Rafał Murczkiewicz

Przewodniczący Referatu Szkolenia i Kwalifikacji - Piotr Świderski

Przewodniczący Referatu Organizacyjnego - Jerzy Zygadło

Sekretarz - Władysław Kaczmarek

 

 

Prezydium WS PWPZS