Komunikat nr 3/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-05-19 13:04:40

Komunikat 3/2018

 

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 16.05.2018 r.

 

A.   W pierwszej części spotkania uczestniczyli wszyscy sędziowie kwalifikatorzy. Szczegółowo omówiono obserwowane spotkania. Na wniosek referatu szkolenia i   kwalifikacji, przy aprobacie sędziów kwalifikatorów, Prezydium Wydziału Sędziowskiego postanowiło nadać:

                                               klasę pierwszą   -   10 sędziom

                                               klasę drugą        -     3 sędziom

                                               klasę trzecią      -   21 sędziom

przyznać uprawnienia:

                                                           W    -     4 sędziom

                                                           J      -     5 sędziom

                                                           M     -  17 sędziom

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

 

B.    W drugiej części zebrania prezydium omawiało:

 

 1. Sprawy personalne.
 2. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie.
 3. Zagadnienia związane z rozpoczynającym się sezonem siatkówki plażowej.
 4. 4.    Przygotowania do jesiennej kursokonferencji.

 

 

                                                           Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                       PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 2/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-04-19 09:48:56

Komunikat 2/2018

            Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 18.04.2018 r. Głównymi tematami posiedzenia były:

 

 1. Sprawy personalne:
 • jednej osobie udzielono urlopu do końca sezonu 2017/2018;
 • na wniosek referatu szkolenia i kwalifikacji zatwierdzono kandydatów, którzy wezmą udział w szkoleniu dla sędziów szczebla centralnego: 1. Giełażyn Magda, 2. Nowak Jakub, rezerwowy:  Kuchna Filip. Kurs odbędzie się w Poznaniu w dniach 26 – 29 kwietnia 2018 r. podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski.
 • Jedną osobę zawieszono w prawach sędziego do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
 1. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej:
 • tegoroczne szkolenie centralne odbędzie się prawdopodobnie w dniach 11 – 12 maja (miejsce do ustalenia); wytypowano dwóch kandydatów, z których jeden weźmie udział w tym szkoleniu;
 • szkolenie wojewódzkie sędziów siatkówki plażowej odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Pucku o godzinie 18.00. Sędziowie chętni do udziału w tym szkoleniu powinni zgłosić swą kandydaturę do kolegi Marka Heyduckiego do dnia 30.04.2018 r.
 1. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie. Do dnia dzisiejszego wystawiono 2299 delegacji sędziowskich – średnia na jednego sędziego: 23,2. W okresie od 09.03 – 18.04.2018 r. zanotowano 3 odrzucenia delegacji, dwóch sędziów otrzymało zawieszenia tygodniowe, jeden otrzymał zawieszenie kwartalne.

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 1/2018 Prezydium WS PWZPS

2018-04-19 09:44:09

Komunikat 1/2018

 

                       Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego, które odbyło się w dnu 7.03.2018 roku, omawiano następujące tematy:

 

 1. Sprawy personalne.
 2. Stan przygotowań naszych kandydatów na szczebel centralny.
 3. Zbliżający się sezon siatkówki plażowej.
 4. Bieżące rozgrywki wszystkich szczebli i obsady sędziowskie. Rozgrywki przebiegają bez większych zakłóceń, w dwóch miesiącach tego roku odnotowano 6 odrzuceń delegacji, 4 sędziów otrzymało karę tygodniowego zawieszenia, 1 sędzia otrzymał zwieszenie miesięczne. Średnia liczba delegacji na jednego sędziego wynosi 19,3 (wg stanu na dzień 07.03.2018 r.).
 5. Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2017.

 

 

                                                                                        Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                                  PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 7/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-12-04 08:47:15

Komunikat 7/2017

 

Kolejne zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku odbyło się w dniu 27.11.2017 r. Głównymi tematami zebrania były:

 

 1. Sprawy personalne – z listy sędziów piłki siatkowej województwa pomorskiego skreślono 3 sędziów.
 2. Toczące się rozgrywki wszystkich szczebli i obsady sędziowskie. Przeanalizowano szczegółową informację przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o ilości przyznanych delegacji poszczególnym sędziom, urlopach całodziennych i godzinowych, ilości odrzuconych delegacji. Średnia liczba delegacji na jednego sędziego wynosi 8,3. Niepokój budzi jednak duże zróżnicowanie liczby delegaci: od 2 do 24. W listopadzie zanotowano 10 odrzuceń delegacji, 1 osobę ukarano zawieszeniem  tygodniowym i 1 – miesięcznym.
 3. Ustalenie form i zasad przygotowań grupy sędziów – kandydatów na szczebel centralny.
 4. Przygotowania do noworocznego spotkania sędziów, które planujemy zorganizować w dniu 12.01.2018 r. Dokładne informacje w tej sprawie przedstawione będą w odrębnych komunikatach.

 

                                                                               Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                           PWZPS w Gdańsku

                                                                                                                                                                               

Komunikat nr 6/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-11-07 14:25:01

Komunikat 6/2017

 

Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku w dniu 30.10.2017 r. omawiano następujące tematy:

 1. Decyzje personalne:
 • 3 osoby otrzymały urlop na sezon 2017/2018;
 • 8 osób skreślono na ich prośbę;
 • 6 osób zostało skreślonych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w I i II terminie kursokonferencji;
 1. Podsumowano przebieg jesiennej kursokonferencji w I i II terminie;
 2. Wysłuchano informacji przewodniczącego referatu obsad i dyscypliny o toczących się rozgrywkach i obsadach sędziowskich.  Średnia ilość delegacji na jednego sędziego wynosi 5.4 (na dzień 30.10.2017 r.). Zanotowano 7 odrzuceń delegacji. 4 sędziów otrzymało tygodniowe zawieszenie.
 3. Na wniosek przewodniczącego referatu szkolenia i kwalifikacji przyjęto nowe, prostsze oznaczenia uprawnień do sędziowania zawodów wojewódzkich:

                      M   -   młodziczki i młodzicy

                      K   -   kadetki i kadeci  

                      J    -   juniorki i juniorzy

                     W   -   seniorki i seniorzy

                      S    -   sekretarz, zawody amatorskie, studenckie i szkolne

 1. Sprawy inne:
 • przyjęto informację Jakuba Nowaka i Marii Kucharczyk o ich sędziowaniu Turniejów Nadziei Olimpijskich;
 • postanowiono wystosować pismo do Organizacji Środowiskowej  AZS Gdańsk o podwyższeniu stawki za sędziowanie ligi międzyuczelnianej (o 10.- zł na osobę).

 

 

                                                                                    Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                               PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 5/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-11-03 07:47:57

Komunikat 5/2017

 

      W dniu 8 września 2017 r. odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. Przyjęto rezygnację  kolegi Bartosza Bytofa z pełnienia funkcji Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny. W dniu 9.09.2017 r. przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Piotr Skowroński zaproponował wszystkim sędziom zebranym na kursokonferencji szkoleniowej, by obowiązki Przewodniczącego Referatu Obsad i Dyscypliny objął kolega Maciej Fularczyk. Zebrani sędziowie zaakceptowali tę propozycję (przy jednym głosie wstrzymującym się).

            Przyjęto również uchwałę o podwyższeniu stawek za sędziowanie zawodów amatorskich:

 

                                   do 3 godzin                  -     80 zł,

                                   4 i 5 godzina                -     po 35 zł,

                                   6 i 7  godzina               -     po 50 zł,

                                   8 i dalsze godziny        -     po 55 zł.

 

 

                                                                                  Prezydium Wydziału Sędziowskiego  

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Komunikat nr 4/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-08-14 11:24:10

Komunikat 4/2017

 

            W dniu 7.06.2017 r. w Pucku, odbyło się zebranie Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku. W
            pierwszej   części spotkania uczestniczyli sędziowie kwalifikatorzy. Po głębokiej, wnikliwej analizie obserwowanych
            spotkań i merytorycznym uzasadnieniu podjęto decyzję o podwyższeniu klasy sędziowskiej 16 sędziom, 6 sędziów
            otrzymało wyższe uprawnienia.

            Imienny wykaz tych sędziów znajduje się w odrębnym komunikacie.

 

            Prezydium omawiało:

 1. Sprawy personalne – wykreślono z listy sędziów województwa pomorskiego jedną osobę, jednej osobie udzielono urlopu na sezon 2017/2018.
 2. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji, która odbędzie się w zaplanowanym terminie w Pucku.
 3. Bieżące rozgrywki siatkówki plażowej. Podtrzymano decyzje o aktualnie obowiązującym stroju sędziowskim (białe spodenki!).
 4. Przygotowano dwie wersje zmiany stawek sędziowskich do wyboru i zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódzki PWZPS w Gdańsku.
 5. Sprawy bieżące,  m. in. obsady sędziów liniowych na sierpniowe mistrzostwa Europy; MP sędziów.

 

 

 

                                                                              Prezydium Wydziału Sędziowskiego

                                                                                              PWZPS w Gdańsku

Awanse Sędziowskie

2017-06-12 13:13:43

Awanse Sędziowskie

Pragniemy poinformować, że na zebraniu wydziału sędziowskiego i kwalifikatorów w dniu 7.06.2017r. w Pucku, po przeanalizowaniu ocen zebranych  przez sędziów w drugiej części sezonu i ich dyspozycyjności, Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS postanowiło o zmianach w uprawnieniach i klasach sędziowskich. Szczegółowe informacje tylko dla zalogowanych.

 

                                            Prezydium Wydziału Sędziowskiego          

                                                        PWZPS w Gdańsku

 

Komunikat nr 3/2017 Prezydium WS PWZPS

2017-06-08 23:17:11

Komunikat 3/2017

 

            Na zebraniu Prezydium Wydziału Sędziowskiego PWZPS w Gdańsku, które odbyło się w dniu 26.04.2017 r. omawiano następujące tematy:

 1. Sprawy personalne – z listy sędziów skreślono jedną osobę (na jej prośbę).
 2. Podsumowano przebieg kursu dla kandydatów na sędziów siatkówki. W kursie uczestniczyło 32 kandydatów, do egzaminu przystąpiło 30 uczestników. Egzamin zdali wszyscy kandydaci (w pierwszym bądź w drugim terminie).
 3. Przygotowania do sezonu siatkówki plażowej. Chętni do sędziowania siatkówki plażowej powinni zgłosić swój udział na adres kolegi Marka Heyduckiego do dnia 10 maja 2017 r. (szczegóły w odrębnych informacjach mailowych).
 4. Bieżące rozgrywki i obsady sędziowskie.
 5. Przygotowania do jesiennej kursokonferencji. Ustalono jej termin: 9–10.09.2017 r., prawdopodobnie w Pucku.
 6. Sprawy różne i wniesione.

 

                                                                       Prezydium Wydziału Sędziowskiego
                                                                                    PWZPS w Gdańsku

Nowy sędzia Szczebla Centralnego

2017-05-07 10:29:44

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po zakończonym w Opolu kursie dla kandydatów na szczebel centralny, nasze województwo wzbogaciło się o kolejnego sędziego na tym poziomie rozgrywek. Kolega Sebastian Krzyżanowski znalazł się w gronie osób, które od nowego sezonu będą sędziować zawody szczebla centralnego. Szczerze gratulujemy awansu i życzymy samych trafnych decyzji w dalszej karierze sędziowskiej, a także wszelkiej pomyślności na niwie zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

Prezydium WS PWZPS w Gdańsku.